Perjantai: Käyttöliittymäsuunnittelusta

Käyttöliittymän selkeys on tärkeää käyttäjäkokemuksen kannalta. Jos käyttäjä ei saa suoritettua haluamaansa toiminta kohtuullisessa ajassa tai koko tehtävän suorittaminen on liian monimutkaista, vaihtaa käyttäjä palvelua toiseen nopeasti.

Käyttöliittymä- ja ulkoasusuunnittelu ovat erityisen tärkeitä verkko- ja mobiilipalveluita tai -sovelluksia tehdessä. Niiden on nimenomaan oltava käytettäviä ja mieluiten helposti. Vaikka et itse olisi intohimoinen visuaalinen suunnittelija, on muutama asia hyvä tiedostaa.

Tunne käyttäjäsi

Mieti ketkä käyttävät sovellustasi. Kohderyhmä kannattaa rajata tarkkaan. Rajatulle kohderyhmälle on helpompi kohdentaa palveluita ja hyvin tehtynä sovelluksen käyttö laajenee myös tarkennetun kohderyhmän ulkopuolelle. Jos taas yrittää tehdä jokaiselle jotakin, päätyy yleensä tekemään sovelluksen, joka ei vihastuta, muttei myöskään ihastuta ketään.

Kuva: Taras Shypka, Unsplash

Jos kohderyhmääsi kuuluu kokemattomampia koneen käyttäjiä, kannattaa se ottaa huomioon. Kaikki itselle tutut traditiot eivät välttämättä ole yhtä itsestään selviä kaikille, jolloin toiminnallisuus ja sivustolla liikkuminen kannattaa tehdä jopa “liian helpoksi”.

Helppokäyttöisyys

Meillä kaikilla on paljon mielessä päivän aikana, eikä palvelusi käyttäjä ole poikkeus. Siksi käyttöliittymää suunniteltaessa on pyrittävä tekemään liikkumisesta helppoa ja navigaatiosta selkeä ja johdonmukainen. Älä piilottele tärkeitä sisältöjä pitkien linkkipolkujen takana, vaan laita tärkeät elementit hyvin esille. Pitkäjänteinenkin käyttäjä turhautuu nopeasti, jos hän joutuu etsimään tarvitsemaansa tietoa useiden epämääräisten linkkien takaa.

Kuva: Ben Kolde, Unsplash

Jos elementissä on toiminnallisuutta, klikattava alue kannattaa tehdä mahdollisimman suureksi elementtiin nähden. Jos linkki esimerkiksi on suorakaiteen muotoisella värillisellä taustalla, kannattaa koko kuvio tehdä klikattavaksi pelkän tekstin sijaan. Linkin väriä voi myös vaihtaa auttaakseen käyttäjää navigoimaan muuttamalla linkin väriä, kun käyttäjä on kyseisellä sivulla tai on jo vieraillut siellä.

Pyörää ei tarvitse keksiä uudestaan

Kaikkea ei tarvitse keksiä itse alusta alkaen vaan on hyväkin noudattaa tiettyjä traditioita. Kun palvelu tai sovellus tuntuu käyttäjälle ennestään tutulta, on sitä miellyttävämpi ja helpompi käyttää. Kannattaakin katsella sovelluksia ja verkkosivuja, joista itse pidät ja miettiä mikä niistä tekee hyvän. Kopioiminen voi olla hyvää harjoitusta, mutta lopulliseen tuotteeseen ei kannata ottaa kaikkea samaa. Haluathan kuitenkin erottua joukosta ja välttyä syytteiltä? Logoon, navigaatioon, kirjautumisominaisuuksiin ja vastaaviin elementteihin voi kuitenkin ottaa mallia.

Kuva: Harpal Singh, Unsplash

Paljon käytetään myös metaforisia symboleita. Ne ovat yksinkertaisia kuvia, jotka luovat mielikuvan. Esimerkiksi talosymbolilla viitataan etu- eli kotisivuun ja kirjekuori viittaa sähköpostiin. Symboleita löytyy paljon mm. Font Awesomista ja IconFinderista. Voit myös itse muokata ja luoda symboleita, mutta muista pitää ne riittävän tunnistettavina,  jotta ne palvelevat tarkoitustaan.

Tyhjä tila

Tyhjää tilaa ei tarvitse pelätä. Tyhjää tilaa kannattaa ajatella yhtenä elementtinä siinä missä muutkin. Sillä voi luoda ilmaa ja antaa tilaa hengittää. Se siis rauhoittaa ulkoasua ja ilmettä. Tyhjällä tilalla voi myös korostaa tärkeimpiä elementtejä luomalla tilaa niiden ympärille, antamalla niille tilaa.

Kuva: Water Journal, Unsplash

Kaiken voi oppia

Parhaiten oppii tekemällä ja katsomalla ajatuksen kanssa. Kannattaa tutkia verkkosivuja ja sovelluksia, joista pidät ja pohtia mikä niistä tekee hyvän – tai ehkä jopa miten niitä voisi parantaa. On hyvä pitää mielessä yksinkertaisuus ja helppokäyttöisyys, tehdä sovelluksesta tai sivustosta mahdollisimman simppeli käyttötarkoitukseensa nähden. Ja kuten aiemmin sanoin, on kopioiminen hyvää harjoitusta. Yritä vaikka luoda lempisivustostasi kopio Adobe XD:llä!

Elli Vähäkangas

Perjantai: Ben the UI man

I started at Digitalents Academy in the end of October in 2018. I didn’t know much about coding beforehand when I started. I did have some experience in Java language which helped me to get started faster. First days went by by learning some web coding languages such as HTML and CSS. I made pretty fast progress. Soon I was diving into some actual programming languages like JavaScript.

I continued with my coding practices and I did enjoy it… until I didn’t. For me, after couple of months, it got boring. The problem solving which was the main hook in programming became either too challenging or not the kind of problem solving I would imagine myself enjoying as a career. But at the same time I noticed myself enjoying something else in this new and promised land of coding.

I remember hearing the words UI and UX design once in a career exhibition event in November 2018. First time I heard them they sounded like a couple of bizarre tech words I didn’t have to bother myself with. At least at that time. Now, it is the career path I am fully pursuing. Thanks to Digitalents Academy, I surprisingly found myself something that I am naturally enjoying and passionate about.

Foodar App layout design

The last 3 months of my 6 month contract in Digitalents Academy went into learning as much as I could about UI and UX designing. I used internet as my main source of learning material and also some books. Made many projects, which some of them I used to build my portfolio with. The design of interactions and communication between human and machine was the thing that drew me in even deeper. With this, I applied to Digitalents Helsinki in the end of April 2019. I got in as a UI/UX designer and fulfilled my goal. 

Six months after Digitalents Academy I have pushed my knowledge about the world around me right now and what the future expects of us.  The possibilities we have as people and the responsibilities we have as people.

I learned the strategies of working efficiently and I learned the importance of rest. I sucked at the latter. 

Because I was dedicating so much for what I was pursuing, I often found myself getting lost which took a toll of my everyday wellbeing. I had ups and downs but I got past them. So these past six months also taught me a lot of how to be a normal human instead of a coffee fueled robot. Thanks!

In and out — Ben the UI man 26.4.2019